ທ່າຖ່າຍຮູບໜຸ່ມ ເວຍ-ເບວລ້າ ເກັບໄວ້ຖ່າຍກັບແຟນ ໃຫ້ຄູ່ອື່ນເຫັນແລ້ວຕ້ອງອິດສາ

ສ່ອງຄູ່ຮັກຂ້າມຊ່ອງຂອງໄທກັນແນ່ ກັບ ໜຸ່ມ ເວຍ ແລະ ສາວ ເບລ້າ ທີ່ນັບມື້ຫວານ

ຫຼ້າສຸດກໍໄປທ່ຽວນໍາກັນ

ຖ່າຍແບບນໍາກັນເປັນຮູບຄູ່ເບິ່ງໄວ້ເປັນແບບພີເວດດິ້ງກໍດີໃດ໊ນິ