RIP ປິດຕຳນານ ຄົນໂຕເຕ້ຍ ເສຍໃຈນຳ

ປິດຕຳນານ ຄົນໂຕເຕ້ຍ ຄົນສຸດທ້າຍຂອງຕະຫຼາດບາງມູນນາກ

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳ ຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານ ໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີ

ນ້ອງວັດເສຍຊິວິດແລ້ວ ດ້ວຍໂລກປະຈຳຕົວ

ເສຍຊິວິດຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ

ທີ່ມາ :​ เรารัก บางมูลนาก