ອີທີແອວ ແຈ້ງເຕືອນຫ້າມຮັບ ແລະ ຫ້າມໂທກັບເບີແປກ ເບີຜີ

Spamming Calls ເບີແປກຈາກຕ່າງປະເທດເຫັນແລ້ວຢ່າໂທກັບ

ພິລຶກຫຼາຍສະໄໝນີ້ມິສາຊີບກໍ່ກວນທຸກຮູບແບບ ໄດ້ແຕະໜ້ອຍໜຶ່ງກໍ່ມີແຮງ ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາຮູ້ເທົ້າບໍ່ເຖິງການອາດເສຍຫົວມັນໄດ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜູ້ທີ່ມີພີ່ນ້ອງຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຖ້າເຫັນເບີຄ້າງຈາກຕ່າງປະເທດອາດຫຼົງໂທກັບເຮັດໃຫ້ສູນເສຍເງິນໄດ້

ມີມາເລື້ອຍໆຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິ ໃນການຊົມໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເນື່ອງຈາກມິສາຊີບມາໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼ້າສຸດນີ້ບໍລິສັດອີທີແອລ ຈຳກັດ ໄດ້ແຈ້ງເຖິງລູກຄ້າຂອງອີທີແອລຊາບວ່າ ປະຈຸບັນມີເບີທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ 1767, 685, 269, 675, 225, 881, 1453,351, 257…..ຈາກຕ່າງປະເທດໂທເຂົ້າແລ້ວຕັດສາຍ ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃຫ້ໂທກັບ ແລະເສຍຄ່າໂທຕ່າງປະເທດໃນລາຄາແພງ ເຊິ່ງບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຮັກເອົາຂໍ້ມູນການເງິນທາງທະນາຄານຂອງທ່ານ

ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດອີທີແອລ ຈຳກັດ ຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຜູ້ຊົມໃຊ້ເບີຂອງອີທີແອລ ຈົ່ງຢ່າໂທກັບ ແລະທຳການລະງັບເບີດັ່ງກ່າວ(Block) ທັນທີ ເພື່ອເປັນການຫຼີກລ່ຽງການໂທເຂົ້າຂ້າງໜ້າ

 

error: Content is protected !!