ຄວາາມຈິງເປັນແນວໃດແທ້…? ກັບເຫດການນີ້ ປະຊາຊົນຖືກຈັບຍ້ອນທີ່ດິນສືບທອດມູນມໍລະດົກຂອງຕົນເອງ

ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ບໍ່ຮູ້ຫນ່ວຍງານໃດມີອາວຸດຄົບມືໄດ້ມາຈັບກຸມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ວັນທີ່ 9/9/2019

ເຫດເກີດ : ທີ່ບ້ານ ໂຄກນ້ອຍ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເວລາ 4 ໂມງແລງ ວັນທີ່ 9/9/2019

ສາເຫດຍ້ອນ : ດິນມູນມໍລະດົກ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ລັດເອົາໄປໃຫ້ເກົາຫລີ ສຳປະທານ ເຮັດສະຫນາມກ໋ອບ

ແຕ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ຄ່າຊົດເຊີຍໃດໆເລີຍ ຜ່ານມາ 13 ປີ

ເຈົ້າຂອງທີ່ດີນຈື່ງກັບມາເອົາດິນເສດເຫລືອທີ່ບໍ່ມີການກໍ່ສ້າງຄືນເພາະບໍ່ມີທີ່ຍູ່ອາໄສ

ວອນຫນວ່ຍງານທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ອອກມາຊີ້ແຈງ ແລະ ເຂົ້າໄປໄຫ້ຄວາມເປັນທຳແກ່ປະຊາຊົນແນ່ເດີ

#ຝາກແຊສ໌ແນ່ເດີ

ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ບໍ່ຮູ້ຫນ່ວຍງານໃດມີອາວຸດຄົບມືໄດ້ມາຈັບກຸມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ວັນທີ່9/9/2019

ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ບໍ່ຮູ້ຫນ່ວຍງານໃດມີອາວຸດຄົບມືໄດ້ມາຈັບກຸມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ວັນທີ່9/9/2019ເຫດເກີດ : ທີ່ບ້ານໂຄກນ້ອຍ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເວລາ4ໂມງແລງ ວັນທີ່9/9/2019.ສາເຫດຍ້ອນ : ດິນມູນມໍລະດົກ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ລັດເອົາໄປໃຫ້ເກົາຫລີ ສຳປະທານ ເຮັດສະຫນາມກ໋ອບ ແຕ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ຄ່າຊົດເຊີຍໃດໆເລີຍ ຜ່ານມາ 13 ປີ ເຈົ້າຂອງທີ່ດີນຈື່ງກັບມາເອົາດິນເສດເຫລືອທີ່ບໍ່ມີການກໍ່ສ້າງຄືນເພາະບໍ່ມີທີ່ຍູ່ອາໄສ ) ວອນຫນວ່ຍງານທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ອອກມາຊີ້ແຈງ ແລະ ເຂົ້າໄປໄຫ້ຄວາມເປັນທຳແກ່ປະຊາຊົນແນ່ເດີ.#ຝາກແຊສ໌ແນ່ເດີ

โพสต์โดย Zeuajai Post เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2019

ທີ່ມາ Zeuajai post

โพสต์โดย ໃຈພະກັບຄົນດີ ໃຈຜີກັບຄົນພານ ແລະ ຂ້ອຍຢູ່ຂ້າງປະຊາຊົນ เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2019

โพสต์โดย ໃຈພະກັບຄົນດີ ໃຈຜີກັບຄົນພານ ແລະ ຂ້ອຍຢູ່ຂ້າງປະຊາຊົນ เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2019

โพสต์โดย ໃຈພະກັບຄົນດີ ໃຈຜີກັບຄົນພານ ແລະ ຂ້ອຍຢູ່ຂ້າງປະຊາຊົນ เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2019

โพสต์โดย ໃຈພະກັບຄົນດີ ໃຈຜີກັບຄົນພານ ແລະ ຂ້ອຍຢູ່ຂ້າງປະຊາຊົນ เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2019

โพสต์โดย ໃຈພະກັບຄົນດີ ໃຈຜີກັບຄົນພານ ແລະ ຂ້ອຍຢູ່ຂ້າງປະຊາຊົນ เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2019

ທີ່ມາ : ໃຈພະກັບຄົນດີ ໃຈຜີກັບຄົນພານ ແລະ ຂ້ອຍຢູ່ຂ້າງປະຊາຊົນ

error: Content is protected !!