Day: June 6, 2020

ສາລະໜ້າຮູ້

ເຂົາຈະເວົ້າແບບໃດ ກໍ່ຊ່າງເຂົາ ປາກເຂົາ ບໍ່ແມ່ນປາກເຮົາ ບໍ່ຕ້ອງເກັບມາໃສ່ໃຈ

ເຂົາຈະເວົ້າແບບໃດ ກໍ່ຊ່າງເຂົາ ປາກເຂົາ ບໍ່ແມ່ນປາກເຮົາ ບໍ່ຕ້ອງເກັບມາໃສ່ໃຈ ຈົ່ງໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ຢ່າເອາຄຳເວົ້າຂອງຄົນອື່ນມາໃສ່ໃຈ ໃຫ້ເມື່ອຍເລີຍ ມັນເສຍເວລາທຳມາຫາກິນ ຢ່າໃຫ້ຄຳເວົ້າຂອງໃຜ ມາທຳຮ້າຍໄດ້ຄວາມມຸ້ງຫມາຍ ເອົາໃຈເຮົາ ຈະດີໄດ້ ດ້ວຍເຮົາ ເຝົ້າແຕ່ສ້າງ ຈະຊົ່ວແດ່ ຕ່າງເຮັດ ນຳມານັ່ນ ຢູ່ທີ່ຕົວຢ້ານເຮັດດີກັນ ເຮົາເທົ່ານັ້ນ ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມດີ ທີ່ຄວນເຮັດ ໃຜວ່າເຮົາກໍ່ຢ່າເອົາມາຖືຊາ ໃຜຈະວ່າຊ່າງເຂົາເຮົາບໍ່ໄປສົນ ຈະດີ ຊົ່ວ ຢູ່ທີ່ຕົວຢ່າກັງວົນ ບໍ່ແມ່ນຄົນໃຜເຂົາວ່າເຮົາມາ ຢ່າໄປທຸກກັງວົນຄຳຄົນຫຼາຍ ຄວນຮູ້ຈັກຈື່ຈຳເຮັດສຸກໄດ້ ໃຜຈະວ່າກະຊ່າງເຂົາບໍ່ເສົ້າໃ ຈ ຈະທຸກໄປເຮັດຫຍັງໃຜວ່າເຮົາ ຂໍ້ຄິດ ຄຳຄົມ ເຂົາຈະເວົ້າແບບໃດກໍ່ຊ່າງເຂົາ ປາກເຂົາ ບໍ່ແມ່ນປາກເຮົາ ບໍ່ຕ້ອງເກັບມາໃສ່ໃຈ 5 ວິທີ ຮັບມືຄົນທີ່ບໍ່ມັກເຮົາ ແລະ ເຮົາກໍ່ຢັງມີຄວາມສຸກໄດ້ 1,ສະແດງນ້ຳໃ ຈ ບາງເທື່ອອາດເວົ້າງ່າຍ ແຕ່ເຮັດຍາກ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຄວນມີນ້ຳໃຈ ລວມທັງກັບຄົນທີ່ໄຮ້ນ້ຳໃຈກັບເຮົາ ການສະແດງນ້ຳໃຈບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສົນໃຈວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນນ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍປານໃດ ບໍ່ຄວນໄປຕັດສິນຜູ້ອື່ນຈາກຄຳເວົ້າຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາປະຕິບັດຕໍ່ເຈົ້າຕ່າງຫາກຄືສິ່ງທີ່ສະທ້ອນມຸມມອງ […]

Read More
ເລື່ອງເລົ່າຊິວີດຈີງ

ຂ້ອຍຮູ້ສືກລະອາຍໃຈ ເຂົາຫາວ່າຂ້ອຍຖີ້ມຜົວ(ເລື່ອງເລົ່າຊິວີດຈີງ)

ສະບາຍດີແອດມີນຂ້ອຍມີເລື່ອງຊີວິດທີ່ຜ່ານມາຂອງຂ້ອຍມາເລົ່າສູ່ເຈົ້າຟັງເລື່ອງຄືວ່າຂ້ອຍກັບຜົວຂ້ອຍພາຍຫຼັງຮ້າງກັນໄດ້ສອງເດືອນ, ໂຕຂອງເຂົາຈ່ອຍຜອມລົງຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ໜັງຫຸ້ມກະດູກ. ເຫັນແລ້ວ ຂ້ອຍສຸດແສນທໍລະມານ ແລະ ອີດູຕົນເຂົາ ພວກຂ້ອຍເຄີຍມີຄວາມສຸກຢູ່ຮ່ວມສາຍຄາດຽວກັນມາໄດ້ສອງປີ. ຜົວຂອງຂ້ອຍເຂົາເປັນຄົນດີຫຼາຍ ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ເອົາໃຈຂ້ອຍທຸກຢ່າງ ແຕ່ພໍ່ ແມ່ ແລະ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຜົວຊໍ້າບໍ່ເປັນແນວນັ້ນ(ຄືພວກເຂົາບໍ່ຄ່ອຍຖືກກັບຂ້ອຍ). ເມື່ອແຕ່ງງານກັນແລ້ວ ຂ້ອຍເຫັນອຸປະສັກທຸກຢ່າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຜ່າ ອຸປະສັກທີ່ໜ້າຢ້ານກົວທີ່ສຸດກໍຄື ພໍ່ ແມ່ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຜົວເປັນຄົນອາດຍາສິດ, ເຄັ່ງຄັດກິກີ, ສ່ວນຜູ້ເປັນເອື້ອຍຂອງຜົວແຕ່ລະມື້ມີແຕ່ຂໍຢືມເງິນນຳນ້ອງໃພ້ ພວກຂ້ອຍແຕ່ງງານກັນໄດ້ 2 ປີ ແຕ່ບໍ່ມີລູກນຳກັນ, ນັ້ນຄືສາເຫດທີ່ເຂົາອ້າງຮ້າງຂ້ອຍ. ເຖິງແມ່ນຂ້ອຍຈະຮ້ອງຂໍແນວໃດກໍບໍ່ໄດ້. ໃນທີ່ສຸດກໍຕ້ອງແຍກທາງກັນ. ພາຍຫຼັງພວກເຮົາແຍກທາງກັນໄດ້ສອງເດືອນ ຜົວຂອງຂ້ອຍໄດ້ນັດພົບກັບຂ້ອຍຢູ່ຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນຂະນະນັ້ນເຂົາໄດ້ເອົາບັດເງິນຝາກ ເອທີເອັມ ຂອງເຂົາຢື່ນໃຫ້ຂ້ອຍທັງເວົ້າວ່າ: “ນີ້ແມ່ນບັດເງິນຝາກ ເອທີເອັມຂອງອ້າຍ. ລະຫັດຂອງມັນກໍຄື ວັນເກີດຂອງນ້ອງເອງ. ອ້າຍອາດຈະມີຊີວິດຢູ່ບໍ່ທໍ່ໃດອີກແລ້ວ ຢ້ານວ່າເມື່ອບໍ່ມີອ້າຍແລ້ວ ຢ້ານພໍ່ແມ່ຂອງອ້າຍຈະຊໍ້າເຕີມເຮັດໃຫ້ນ້ອງມີຄວາມເຈັບຊໍ້າຕື່ມອີກ, ອ້າຍຄິດວ່າດ້ວຍເງິນຈຳນວນທີ່ອ້າຍໃຫ້ນ້ອງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດນ້ອງດີຂຶ້ນ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເຮົາບໍ່ທັນມີລູກນຳກັນ ເມື່ອນ້ອງຈະເອົາຜົວໃໝ່ກໍຈະສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ” ຂ້ອຍບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນເລີຍວ່າຈະມີຄຳເວົ້າທີ່ເອີ້ນວ່າຮັກແທ້ອອກມາແບບນີ້ ແລະ ບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນເລີຍວ່າພາຍຫຼັງຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວເຂົາຈະປ່ວຍໂຊລົງແບບນີ້ ທີ່ຍັງແຕ່ໜັງຫຸ້ມກະດູກ. ຂ້ອຍຮ້ອງຂໍນຳເຂົາອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ ຢາກເຮັດພັນທະຂອງຜູ້ເປັນເມຍທີ່ດີອີກຄັ້ງ ແຕ່ເຂົາກໍໄດ້ແຕ່ແກ່ວງຫົວປະຕິເສດ. ວັນເວລາທີຍັງເຫຼືອຢູ່ ຂ້ອຍພະຍາຍາມເບິ່ງແຍງດູແລເຂົາຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ […]

Read More
ຂ່າວຕ່າງປະເທດ
ຂ່າວບັນເທີງ

ເປີດວາບ…ໝໍຄົນງາມ ແລະ ກຳລັງດັງທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ ຜູ້ພົບໂຕຈີ່ກ້ຽມໃນຫູຄົນເຈັບ

ສຳຫລັບຫມໍຄົນນີ້ມີຊື່ວ່າ Varanya Nganthavee ຫມໍຄົນງາມທີ່ກຳລັງໂດ່ງດັງຢູ່ໃນໂຊຊ້ຽວໃນຂະນະນີ້(ປະເທດໄທ) ເກີດຈາກເຫດການທີ່ຫມໍກວດພົບວ່າ ມີໂຕຈີ່ກ້ຽມ ຍັງເປັນໆ ຢູ່ໃນຫູຂອງຄົນເຈັບນັ້ນເອງ ແລະ ໄດ້ເຮັດການຮັກສາ ປອດໄພທັງຄົນເຈັບ ແລະ ໂຕຈີ່ກ້ຽມເລີຍ ຫລັງຈາກນັ້ນ ຊາວໂຊຊ້ຽວກໍ່ແຫ່ສ່ອງຄວາມຫນ້າຮັກຂອງຫມໍກັນຫລາຍ ຫມໍຄົນນີ້ມີຊືຫລີ້ນວ່າ ຫມໍລິລີ່ ແພດຍີງ ວາລັນຍາ ງານທະວີ(Varanya Nganthavee)  ອາຍຸ 25 ປີ ເຫັນຫມວຍງາມຂາວແບບນີ້ ແຕ່ພໍ່ແມ່ຂອງຫມໍເປັນຊາວໃຕ້ ແຕ່ຫມໍເກີດແລະໃຫຍ່ທີ່ກຸງເທບ ແລະ ເປັນຄອບຄົວທີ່ເກັງຫລາຍ ເພາະແມ່ຂອງຫມໍ ລິລີ່ ຈົບແພດສາດບັນດິດຈາກຄະນະແພດ ລາມາທິບໍດີ ລຸ້ນທີ່ 19 ແລະ ເອື້ອຍຂອງຫມໍ ຈົບແພດສິລິລາດ ທັງງາມແລະ ເກັ່ງແບບນີ້ ຫນ້າຊື່ນຊົມສຸດໆ ໄປເບີ່ງກັນເລີຍ

Read More
ເລື່ອງເລົ່າຊິວີດຈີງ

ຂ້ອຍເກືອບໃຈອ່ອນໃຫ້ຄົນມີເມຍ….ຍ້ອນເຂົາເອົາໃຈເກັ່ງ ແຖມມາຕັວະຂ້ອຍວ່າເລີກກັບເມຍແລ້ວ(ເລື່ອງເລົ່າຊິວີດຈີງ)

ສະບາຍດີແອັດມິ້ນ ມີເລື່ອງຢາກມາເລົ່າໃຫ້ຟັງ ຊ້ອຍພົບຄົນມີເມຍມາລົມ, ເຮັດວຽກບ່ອນດຽວກັນ, ເຫັນໜ້າກັນທຸກມື້ ຂ້ອຍເກືອບຈົນໃຈອ່ອນໃຫ້ຄົນມີເມຍ ຍ້ອນເຂົາເອົາໃຈເກັ່ງ ຂ້ອຍລົມກັບຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກດຽວກັນ, ເຊິ່ງຕອນແລກ ຂ້ອຍພໍຮູ້ຫນ້ອຍຫນຶ່ງວ່າຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນລາວເຄີຍຜ່ານການຢ່າຮ້າງມາກ່ອນ ເຊິ່ງຂ້ອຍກໍ່ຮັບໄດ້ຂ້ອຍຄິດວ່າຊີວິດບາງຄັ້ງມັນກາອາດຈະບໍ່ລາບລື່ນສະເຫມີໄປ ແລະ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍຮັກຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນຕັ້ງແຕ່ເຫັນກັນຄັ້ງແລກ, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີກັບລາວມາຕະຫລອດ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ບອກໃຜ…ຈົນມາວັນຫນຶງຂ້ອຍມາຮູ້ຕາມຫລັງວ່າລາວໄດ້ສ້າງຄອບຄົວໃຫມ່ອີກຄັ້ງ ແລະ ມີລູກນຳກັນແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຕັດໃຈ ແຕ່ເລື່ອງມັນບໍ່ໄດ້ຈົບງ່າຍ,​ ຂ້ອຍກາບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງຄ່ອຍໃສ່ໃຈ ແລະ ເທັກແຄຂ້ອຍທຸກຢ່າງສະແດງອາການວ່າເປັນຫ່ວງໄປໃສມາໃສກະຊວນໄປນຳ, ມາຮັບມາສົ່ງ, ຖ້າເລີກວຽກເດິກກໍ່ມາສົ່ງ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ແຕ່ຄິດວ່າມັນຄົງຈະບໍ່ມີຫຍັງ…ບາງຄັ້ງລາວກໍ່ໄດ້ພາລູກຂອງລາວມາຫລິ້ນນຳຂ້ອຍ ແລະ ກະໄປຫລິ້ນນຳກັນ ແຕ່ຂ້ອຍກະບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງ ເພາະຄິດວ່າເມຍລາວອາດຈະຄ່າວຽກ ຕໍ່ມາລາວກໍ່ເລີ່ມເລົ່າເລື່ອງນັ້ນເລຶ່ອງນິ້ໃຫ້ຂ້ອຍຟັງ, ລາວ ໂທຫາ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາຕະຫລອດ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ເລີມເລົ່າເຖິງຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ ຄອບຄົວຂອງລາວໃຫ້ຂ້ອຍຟັງຕະຫລອດ ຂ້ອຍກະພະຍາຍາມບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງເພາະຈັ່ງໃດເຮົາກາເປັນພຽງເພຶ່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ຮັກແພງກັນຄືອ້າຍນ້ອງ. ແຕ່ຫລັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ເລີມເລົ່າເຖິງຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ ຄອບຄົວຂອງລາວໃຫ້ຂ້ອຍຟັງຕະຫລອດ, ຂ້ອຍພະຍາມຍາມຄິດວ່າມັນຄົງຈະບໍ່ມີຫຍັງເກີນເລີຍໄປກວ່ານີ້ແລ້ວ ມາເຖິງວັນຫນຶ່ງລາວໄດ້ບອກຂ້ອຍວ່າລາວກັບເມຍຂອງລາວໄດ້ແຍກທາງກັນຢູ່ໄດ້ສອງປີແລ້ວ, ຂ້ອຍຕົກໃຈ ແລະ ພະຍາມຍາມຖາມເຖິງສາເຫດ ແລະ ບອກໃຫ້ລາວກັບໄປຄືນດີກັບເມຍລາວຕະຫລອດ ແຕ່ລາວຈະບອກວ່າລາວອອກມາໄກເກີນຈະກັບໄປແລ້ວ, ເພາະລາວກັບເມຍບໍ່ໄດ້ເຫລືອຄວາມຮູ້ສຶກດີໆຕໍ່ກັນແລ້ວ ຈົບກັນແຕ່ຕອນນິ້ຍັງດີກວ່າຈະຊັງກັນຫລາຍກວ່ານິ້ ຈົນເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຫນ້າກັນບໍ່ໄດ້ວ່າຊັ້ນ […]

Read More